Petrus Ký

Sinh Hoạt

Mar

19

Sun

Họp Mặt P. Ký - Sydney 2023

11:30 AM

3 Bears Childcare Centre
61 Prospect Rd
Canley Vale

Đại hội đã tiếp tục tín nhiệm Ban Chấp Hành cũ cho nhiệm kỳ mới 2023-2025 gồm các anh Trần Thạnh – Hội trưởng, Tạ Lộc Phước – Phó HT ngoại vụ, Lâm Kim Quan Phó – HT nội vụ, Nguyễn Văn Phúc – Thư ký và Dương Xuân Phúc – Thủ quỹ.

Feb

23

Sun

Tiệc Mừng Xuân 2020 - P. Ký Nam CA

11:30 AM

Golden Sea Restaurant
Anaheim, CA

Đông đảo cựu giáo sư, cựu học sinh Petrus Ký cùng gia đình và các hội trường bạn đã đến tham dự Tiệc Mừng Xuân Canh Tý do Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Petrus Ký Nam California.

VIDEOS MỚI NHẤT

P. Ký 64-71 Họp Mặt

Huỳnh Tấn Long, Hồ Văn Phượng và Trương Tấn Thanh đến tham dự Đại Hội P. Ký

Apr
04
2023

09:00 AM PT

Họp Mặt Thường Niên

Tổ chức Họp Mặt Thường Niên

Dec
21
2008

11:30 AM PT

Tôn Sư Trọng Đạo

Lễ Tôn Sư Trọng Đạo Hội do Hội Tả Quân Lê Văn Duyệt Foundation tổ chức.

Sep
14
2008

06:00 PM PT

Gây Quỹ Thương Phế Binh

Petrus Ký - Nam CA tham dự ngày Gây Quỹ Thương Phế Binh.

Sat
Oct 02
2010

Họp Mặt Thường Niên 2010

Petrus Ký - Nam CA tổ chức buổi Họp Mặt Thường Niên 2010.

Sun
March 08
2009

Ra Mắt Đặc San

Petrus Ký - Nam CA tổ chức buổi Ra Mắt Đặc San tại nhà hàng Seafood Palace I

Sat
Aug 06
2005

30 Năm Nhìn Lại

Petrus Ký - Nam CA cùng P. Ký Bắc CA tổ chức Hội Ngộ Hải Ngoại Kỳ I

Hảng Không Gian SpaceX

HẢNG KHÔNG GIAN SPACEX ĐÃ PHÓNG PHI THUYỀN CHỞ 24 VỆ TINH VÀO KHÔNG GIAN