Petrus Ký

Kỷ Niệm 90 Năm Trung Học Petrus Ký(1)

Kỷ Niệm 90 Năm Trung Học Petrus Ký(2)

Tiệc Tất Niên PKý 64-71 Việt Nam

Đại Hội P. Ký 2012

Kỷ Niệm 40 Năm P. Ký

Họp Mặt P. Ký Việt Nam 2006

Kỷ Niệm 90 Năm Trung Học Petrus Ký(2)

Họp Mặt P. Ký Việt Nam

Đại Hội P. Ký Âu Châu - 2016

Trường Petrus Ký - Ngày nay

Hội Ngộ Petrus Ký - 2015

Hải Ngoại Thương Ca - P. Ký San Diego