PETRUS KÝ

Ai Về Sông Tương

Tuấn Ngọc

Sài Gòn

VN Artist

Làng Tôi

VN Artist

Tình Nhớ

Khánh Ly

Ai Nói Yêu Em

VN Artist

Nhìn Những Mùa Thu Đi

VN Artist

Trăng Mờ Bên Suối

VN Artist

Tuổi Đá Buồn

VN Artist

Nữa Hồn Thương Đau

Lệ Thu

Music Album

Tình Quê Hương

Ai Về Sông Tương
Ghé Bến Sài Gòn
Làng Tôi
Nữa Hồn Thương Đau
Tình Nhớ
Mùa Thu Chết

Tình Ca Mùa Thu

Ai Nói Yêu Em Đêm Nay
Trăng Mờ Bên Suối
Tuổi Đá Buồn
Nửa Hồn Thương Đau
Nhìn Những Mùa Thu Đi
Mùa Thu Chết

Tình Quê Hương

Ai Về Sông Tương
Ghé Bến Sài Gòn
Làng Tôi
Nữa Hồn Thương Đau
Tình Nhớ
Mùa Thu Chết

Music Video

Tình Ca Mùa Thu

Bóng Chiều Tà
Riêng Một Góc Trời
Ru Ta Ngặm Ngùi
Phôi Pha

Tình Ca Mùa Thu

Bóng Chiều Tà
Riêng Một Góc Trời
Ru Ta Ngặm Ngùi
Phôi Pha

Tình Ca Mùa Thu

Bóng Chiều Tà
Riêng Một Góc Trời
Ru Ta Ngặm Ngùi
Phôi Pha

YouTube Music

Tình Ca

Có Những Niềm Riêng
The Way We Were
Giột Nắng Bên Thềm
Xin Còng Gọi Tên Nhau
La plus belle pour aller danser

Nhạc Pháp

Capri, C'est Fini
The Way We Were
Tous Les Garcons et Les Filles
Alain Delon: Paroles, paroles
La plus belle pour aller danser

Tình Ca

Có Những Niềm Riêng
The Way We Were
Giột Nắng Bên Thềm
Xin Còng Gọi Tên Nhau
La plus belle pour aller danser