Dec.
23,
2021

Thầy Vũ Trọng Thu

Thầy Vũ Trọng Thu đã qua đời ngày 23 tháng 12, 2021. Hưởng thọ 84 tuổi.

Oct.
26,
2022

Thầy Phạm Xuân Ái

Giáo sư Pháp Văn Phạm Xuân Ái đã qua đời ngày 26 tháng 10, 2022 tại Antony, Pháp Quốc.

Mar.
23,
2023

Thầy Nguyễn Hữu Kế

Thầy Nguyễn Hữu Kế đã qua đời ngày 23 tháng 13, 2023, tại Việt Nam. Hưởng thọ 95 tuổi.

Nguyễn Thanh Liêm

1933 - 2016

Sinh ngày: 12/03/1933 tại Mỹ Tho
Từ trần ngày: 17/08/2016 tại, California USA, hưởng thọ: 84 tuổi

Cô Trần Thị Ngọc Dung dạy Việt Văn, đã qua đời ở Maryland, USA.

Trần Thị Ngọc Dung

-

Nguyễn Thũy Hà

- 2018

Giáo sư Toán Nguyễn Thũy Hà đã qua đời ngày 23 tháng 12, 2018. Thầy đến Mỹ định cư một thời gian ngắn rồi trở về Việt Nam và sau đó từ trần.

Vũ Trọng Thu

1937- 2021

Giáo sư Vũ Trọng Thu đã qua đời ngày 23 tháng 12, 2021 tại Orange County, USA. Tang lễ được cử hành tại Westminster Memorial Park, Lakeside Chapel.

Phạm Xuân Ái

1934- 2022

Giáo sư Pháp Văn Phạm Xuân Ái đã qua đời ngày 26 tháng 10, 2022 tại Antony, Pháp Quốc. Tang lễ và hỏa táng được cử hành vào thứ Tư 02/11/2022 tại Au Crematorium Sud Francillien – 4 Imp. Du Rondeau, 91080. Courcouronnes, France.