Oct. 09, 2022
GIA LONG ÁO TÍM VÀO THU
Đại Hội Gia Long Áo Tím Vào Thu & Ra Mắt Ban Quản Trị Niên Khóa 2022-2024
JAN 20, 2019
HỘI ÁI HỮU TRƯNG VƯƠNG
Dạ Tiệc Gây Quỹ tổ chức Đại Lễ Hai Bà Trưng do Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California tổ chức tại nhà hàng Grand Garden, Westminster, vào tối Chủ Nhật, 20 Tháng Giêng, 2019.
OCT. 07, 2022
CHU VĂN AN HỘI NGỘ 2022
Cựu học sinh Chu Văn An các niên khóa 64, 65, 66 vừa có buổi hội ngộ tại nhà hàng Seafood World, thành phố Westminster, vào trưa Thứ Sáu, 7 Tháng Mười.
Apr. 28, 2023
30 Tháng 4
Nghi thúc chào cờ Lễ tưởng niệm quốc hận tại tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ do Thành Phố Westminster tổ chức.