Vũ Đình Lưu

1939 - 2023

Thầy Vũ Đình Lưu, Giáo Sư Toán, đã ra đi vào lúc 4 giờ chiều ngày Thứ Tư, 2 Tháng 8 năm 2023 tại Melbourne, Úc. Hội Ái Hữu Petrus Ký thành thật chia buồn cùng gia đình Thầy.
Nguyện cầu hương linh Thầy được an nghỉ nơi chốn Vĩnh Hằng