HỘI ÁI HỮU PETRUS KÝ
Nam California

Phân Ưu

Giáo Sư Vũ Đình Lưu

Hội Ái Hữu Petrus Ký - Nam California rất đau buồn thông báo Thầy Vũ Đình Lưu, Giáo Sư Toán của trường Petrus Trương Vĩnh Ký, đã qua đời vào lúc 4:00 giờ chiều ngày Thứ Tư, 2 Tháng 8 năm 2023 tại Melbourne, Úc.

Tang lễ sẽ cử hành tại the Blair Chapel, Springvale Botanical Cemetery on Monday 14th August 2023 at 9.45am. Private Cremation.

Hội xin gửi lời thành kính phân ưu đến Cô Thịnh và gia quyến. Nguyện cầu hương linh Thầy an nghỉ nơi chốn vĩnh hằng.