20
MAY

10:00 AM

Thầy Nguyễn Ngọc Diễm

Hội tổ chức một buổi tiệc thân mật để đón tiếp giáo sư Hóa Học Nguyễn Ngọc Diễm nhân dịp thầy đến viếng California. Địa điểm:
Phở 2 Tô, Hà Nội Plaza
9082 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683