P e t r u s   K ý

Châu Văn Tấn

7/1
Hiện cư ngụ tại Sài Gòn, Việt Nam

Trương Minh Công

7/4, 1B4
Hiện cư ngự tại Sydney, Australia

Võ Quang Đạt

7/1, 1/B4
Hiện Cư ngụ tại Little SàiGòn, CA
vodat54@yahoo.com

Nguyễn Tấn Pháp

7/1, 1/B3
Hiện cư ngụ ở Los Angeles, CA

Trần Phi Công

7/?, 1/B?
Hiện cư ngụ ở Việt Nam

Võ Văn Ninh

7/, 1/B
Hiện cư ngụ ở Việt Nam

Huỳnh Tấn Long

7/1 1/B4
Hiện sống ở Việt Nam

Phan Lến

7/1, 1/B3
Hiện cư ngụ ở Việt Nam

Nguyễn Bá Lân

7/1, 1/B3
Hiện cư ngụ ở Việt Nam

Nguyễn Kim Ngân

7/1
Hiện cư ngụ ở Việt Nam

Nguyễn Ngọc Thiền

7/1, 1/B
Hiện cư ngụ ở Việt Nam

Lê Minh Định

7/1
Hiện cư ngụ ở Little Saigon, CA

Trần Vình Thanh

7/1
Hiện cư ngụ ở Việt Nam

Dương Hồng Châu

7/1
Hiện cư ngụ ở Delaware, USA

Dương Xuân Phúc

7/4
Hiện cư ngụ ở Sydney, Australia

Châu Sở Trung

7/1, 1/B
Đã qua đời ở Nhật

Trần Thành Danh

7/4, 1/B
Từ trần ngày: 22.06.2016 tại Sydney, Úc