P e t r u s   K ý

Hiệu Trưởng

Nguyễn Thanh Liêm
Trần Ngọc Thái
Trần Văn Thử
Trần Văn Nhơn
Bùi Vĩnh Lập

Anh Văn

Cô: Đào Kim Phụng
Trương văn Cao
Chung Hữu Thế

Đức Ngữ

Phạm Ngọc Đảnh

Sử Địa

Cô: Phạm Thị Thiên Hương
Lâm Thị Dung
Tô Thị Mẫu
Thầy: Dương Ngọc Sum
Nguyễn Trí Minh

Pháp Văn

Cô Laporte
Cô Phạm ngọc Loan
Cô Trương Thị Thanh Vân
Cô Yểm Yềm
Thẩm Túc
Trần Văn Tiển
Nguyễn Minh Đức
Trần Văn Châu
Trương Văn Ngọc

Vạn Vật

Cô Nguyễn Thị Sâm
Nguyễn Thị Nhung
Võ Bạch Mai
Thầy: Nguyễn Ngọc Nam

Toán

Thầy: Trần Văn Thưởng
Châu Thành Tích
Nguyễn Thanh Lương
Nguyễn Thủy Hà
Nguyễn Thế Xương
Cam Duy Lễ
Nguyễn Minh Dân
Vũ Đình Lưu
Lê Văn Đặng

Lý Hóa

Cô: Lâm thị Cúc
Thầy: Quách Phong Thuần
Đặng Văn Hiển
Trần Văn Ngử
Lê Hồng Đức
Nguyễn Văn Quảng
Nguyễn Ngọc Diễm

Việt Văn

Cô: Trần Thị Ngọc
Dung
Thầy: Trần Đại Lộc
Lê Đại Tường
Phạm Mạnh Cương
Lê Văn Chương
Vũ Ký
Tạ Ký

Công Dân

Cô: Nguyễn Thị Thu Hà
Thầy: Hoàng Ngọc Khiêm
Đỗ Văn Vĩnh
Bùi Trọng Chương
Nguyễn Bá Kim

Triết

Thầy: Lê Thanh Liêm
Nguyễn Xuân Tiên
Nguyễn Xuân Hoàng

Hội Họa

Cô: Nguyễn Thị Thịnh
Thầy: Đặng Công Hầu
Trần Tứ Hải

Âm Nhạc

Thầy: Nguyễn Hữu Ba
Hoàng Lang

Thể Thao

Lê Văn Soi

Đào Kim Phụng

Giáo Sư Anh Văn
Hiện Sống ở Miền Đông Hoa Kỳ

Bùi Vĩnh Lập

Hiệu Trưởng
Hiện Sống ở Sydney, Úc Châu

Trần Thành Minh

Hiện sống tại Sàigòn, Việt Nam

Lê Đại Tường

Giáo Sư Việt Văn
Đã qua đời ở Hoa Kỳ

Trần Văn Nhơn

Hiệu Trưởng
Hiện sống tại San Jose, Hoa Kỳ

Châu Thành Tích

Giáo Sư Toán
Hiện sống ở Little Sàigòn, CA, USA

Nguyễn Thủy Hà

Giáo Sư Toán
Qua đời ngày 23 Tháng 12, 2018

Nguyễn Ngọc Nam

Giáo Sư Vạn Vật
Đã Từ Trần

Giáo Sư
Nguyễn Thanh Liêm

... Anh Nguyễn Thanh Liêm, người bạn đồng môn và người bạn đồng nghiệp cùng thời với tôi từ năm 1955 tại trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký, là người bạn tốt có thủy, có chung và là người Thầy cao quí, gương mẫu, đạo đức, suốt đời vì sự nghiệp giáo dục và văn hóa kể cả khi anh định cư tại Mỹ.

Giáo sư Trần Thành Minh

"